ທ່ຽວໂຮງງານ

ເຄື່ອງຕັດ

cutting machine-1
cutting machine-2
cutting machine-7
cutting machine-5
cutting machine-6
cutting machine-4

ເຄື່ອງໝາຍ

marking machine-2
marking machine-5
marking machine-1
marking machine-3
marking machine-7
marking machine-4

ເຄື່ອງເຊື່ອມ

welding machine-1
welding machine-2
welding machine-4